Klub Annecy (čítaj ansi) je klub priateľov a podporovateľov Inštitútu svätého Františka Saleského, ktorí formou pravidelných milodarov podporujú jeho činnosť, aktivity, misiu a apoštolát, a tak mu pomáhajú napĺňať jeho víziu. Zároveň tým však podporujú vlastný duchovný rast, rast k osobnej svätosti a dokonalosti.

Pridaj sa k nám! Podpor nás a staň sa svätým! Staň sa členom klubu Annecy. Božia milosť si vyžaduje vedomú ľudskú spoluprácu. Vďaka Tvojej pravidelnej podpore budeme schopní vybudovať pevné základy, na ktorých môžeme stavať spoločné dielo. Zároveň Ťa vďaka tvojmu milodaru budeme vedieť podporiť v raste k osobnej svätosti. Takto sa nám spoločnými silami podarí v našich srdciach, aj v celej našej spoločnosti Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu.

Čo je to svätosť?

Svätosť je Božie dielo v nás. Pán po nás chce, aby sme boli čistým plátnom, na ktoré on maľuje nádherný obraz nášho života. Ak mu dovolíme využiť naše talenty na jeho sväté ciele, namaľuje ten najkrajší obraz a dá nám silu hrdinsky ho nasledovať v každej situácii a skúške, ktorú nám zošle. Náš život bude príbehom hrdinu.

Sme aj my povolaní k svätosti, či len k priemernosti?

Náš patrón hlásal svätosť uprostred každodennosti. Svätosť nie je niečo pre vyvolených, len pre zasvätených. Každý sme povolaný k svätosti. Pán volá k svätosti každého, mladých i starých, zdravých či chorých, vzdelaných i jednoduchých, šikovných aj nešikovných, bohatých i chudobných. Všetci sme povolaní k svätosti, len každý máme iné povolanie. Niektorých volá do manželstva, iných do rehole či kňazstva. Tých pripútaných na lôžko k modlitbe a obete. Každý sme povolaný byť živým údom Kristovho tajomného tela (porov. 1 Kor 12, 4-27).

Aké prostriedky používali svätí?

Nie každý kto chodí do kostola je svätý! Nie každý kto chodí na svätú spoveď a sväté prijímanie je svätý! Všetci svätí však chodili do kostola, pravidelne prijímali sviatosť zmierenia a Eucharistie a ďakovali po nich Pánovi, často a dlho prebývali pri Ježišovi počas adorácie a pracovali na svojom duchovnom živote a cnostiach. Na túto prácu využívali spytovanie svedomia, rozjímanie, duchovné čítanie kvalitnej katolíckej literatúry a duchovné vedenie stáleho spovedníka.

Podľa vzoru nášho patróna sv. Františka Saleského budeme členom klubu Annecy pravidelne posielať materiály na duchovný rast, na správne spytovanie svedomia a kvalitnú spoveď, na poďakovanie za ňu, ako aj za Eucharistiu pred a po svätej omši, modlitby počas adorácie, na prácu na vlastnom duchovnom živote a na cnostiach a rozjímania. Taktiež máme pre členov pripravenú kvalitnú duchovnú literatúru.

Chystáme veci pre mladých i starších, ba aj tých najmenších. Pre kňazov chystáme materiály, ktoré im uľahčia prácu v ich vzácnom povolaní a ponechajú viac času na veriacich a ich duchovné vedenie.

Naším cieľom je, aby sa každý člen klubu Annecy dozvedel základné piliere katolíckej nábožnosti, čo znamenajú pre život kresťana, a čo by mal robiť a čo zanechať na väčšiu Božiu česť a slávu a na spasenie svojej duše. Náš patrón, sv. František Saleský, v jednom liste svojim zverencom napísal: „Uver a uvidíš! Ak začneš povedané nasledovať, život sa ti stane sladším ako cukor a med.

Pozvanie na cestu k svätosti

Ten, čo Ťa stvoril bez Teba, bez Teba Ťa nespasí!“, hovorí sv. Augustín. Je síce nevyhnutná úplná dôvera v Boha a jeho milosť, no tak isto aj naše úsilie. Je dôležité, pretože môžeme, pretože sme slobodní. A to, čo môžeme, je využívať prostriedky, ktoré využívali svätí.

Pridaj sa k nám! Staň sa svätým! Chceme Ťa podporiť v úsilí o svätosť. Členstvo v klube Annecy ti pomôže rásť k svätosti a dokonalosti. Mottom klubu Annecy je: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (Sancti eritis quia ego sanctus sum) (1 Pt 1, 16). Túto výzvu sa Ti budeme snažiť pomôcť naplniť. Vykroč s nami na cestu svätosti. Staň sa členom klubu Annecy a investuj do seba a svojho duchovného rastu.

Najprv musím zmeniť seba, aby som zmenil svet. Najprv musím mať pokoj, radosť a lásku vo vlastnom srdci, aby som ich vedel rozdávať. Zmena k lepšiemu prichádza len skrze svätých. Sprav s nami zmenu k lepšiemu. Zmeň seba a tak aj ostatných.

Teraz je čas!

Nechoď s davom, choď s Kristom, staň sa svätým! Zmeň seba a zmeníš svet. Nevieš, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Staň sa kvasom! Teraz je čas začať. Nepýtaj sa čo môže Kristus, či jeho Cirkev urobiť pre teba, pýtaj sa čo môžeš ty urobiť pre Krista a jeho Cirkev. Vykroč s nami na cestu svätosti, staň sa členom klubu Annecy, Buď svätý, lebo on je svätý (porov. 1 Pt 1, 16) a pomôž nám Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu.

 

Výhody členstva v klube Annecy

Všetky výhody, ktoré Ti vieme ponúknuť za podporu a pomoc v napĺňaní našej vízie a misie, za pomoc pri šírení úcty k Božskému Srdcu skrze Srdce Sedembolestnej, sú len chabou náhradou. O skutočné ocenenie Tvojej pomoci budeme prosiť nášho Pána v modlitbe. Ten vie dať nekonečne viac.

Výhody, členstva sa dajú rozdeliť do kategórií:

 • Duchovné
 • Materiálne
 • Spoločenské

Najväčšou odmenou pre každého podporovateľa a člena klubu Annecy bude tá duchovná. Náš Pán určite veľmi ocení Tvoju pomoc pri šírení úcty k jeho Božskému Srdcu, Srdcu jeho Matky, pomoc pri šírení modlitby posvätného ruženca, a tým Tvojej odpovede na výzvu Panny Márie z Fatimy k šíreniu tak urgentnej správy pre našu dobu. Tú chceme prostredníctvom knihy Triumf Srdca sprístupniť čo najviac veriacim a dobrosrdečným ľuďom hľadajúcim pravdu. Viac o knihe Triumf Srdca tu.

Dúfame, že v Tebe získame spojenca pri šírení posolstva našej Matky Panny Márie. Podporou tohto projektu zasahuješ ľudské srdcia a pomáhaš im tak zjednotiť sa s Božským Srdcom, a tak ich spraviť lepšími.

Duchovná podpora

Za členov klubu Annecy je každú prvú sobotu v mesiaci obetovaná:

 • svätá omša
 • modlitba posvätného ruženca

Ďalej budú za členov klubu Annecy a ich duchovný rast obetované naše každodenné modlitby, osobné každodenné kríže, drobné obety a odriekania si. Veríme, že náš Pán ich prijme a použije na niečo veľké.

Veríme totiž, že tieto obety majú veľký zmysel a človek ich môže ľahko premeniť na niečo veľké, ak ich s láskou prijme a obetuje na správny úmysel. Pričom nejde ani tak o veľkosť kríža, ako o veľkosť lásky, s ktorou človek svoj kríž prijíma. Život človeka nebude ľahší, no jeho každodenné utrpenie mu dá zmysel.

Materiály na duchovný rast

Každý člen klubu Annecy od nás obdrží:

 • uvítací balíček (bez ohľadu na výšku mesačného príspevku):
   • kniha od nášho patróna sv. Františka Saleského Úvod do nábožného života (1607) (pripravujeme novú ilustrovanú verziu, hneď ako bude hotová, pošleme vám ju),
   • veľký obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie so zasväcujúcou sa modlitbou k týmto Srdciam,
  • krásny posvätený Mariánsky medailón v elegantnej krabičke,
  • sväté obrázky so strelnými aj dlhšími modlitbami,
  • členský preukaz.
 • pravidelne (vzhľadom na výšku mesačného príspevku):
  • list od duchovného otca,
  • materiály na rozjímanie,
  • kvalitnú duchovnú literatúru,
  • sväté obrázky so strelnými aj dlhšími modlitbami,
  • iné materiály potrebné k duchovnému rastu.

Minimálny milodar, vďaka ktorému budeme vedieť posielať materiály, je 5 eur. Od výšky Tvojho milodaru bude záležať aj naša schopnosť posielať Ti čo najviac kvalitných materiálov a literatúry na Tvoj duchovný rast i duchovný rast Tvojich blízkych.

Všetci členovia klubu Annecy ďalej dostanú pozvanie na všetky verejné podujatia organizované Inštitútom svätého Františka Saleského:

 • konferencie
 • semináre
 • prednášky
 • výstavy
 • reprezentačné plesy
 • diskusné stretnutia
 • vzdelávacie programy
 • kurzy a školenia
 • duchovné a formačné stretnutia
 • duchovné cvičenia a obnovy
 • záujmové, umelecké a športové podujatia
 • iné.

Hlavným účelom Tvojho milodaru je podpora uskutočňovania víziemisie nášho Inštitútu sv. Františka Saleského. Tvojou, ako aj našou odmenou bude tiež zmena, ktorú vďaka Tebe, Tvojim modlitbám a milodarom a vďaka šíreniu hlavne modlitby posvätného ruženca na našom Slovensku dosiahneme. Obráťme Slovensko spoločnými silami späť ku Kristovi skrze Sedembolestnú.

Ak máte nejaké otázky ku klubu Annecy, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese annecydesales.sk.