Erb Inštitútu svätého Františka Saleského

V hlavnom erbe Inštitútu svätého Františka Saleského je dva krát kniha s perom. Tá znázorňuje nášho patróna sv. Františka Saleského. Zároveň sa v ňom nachádzajú dve Srdcia. Srdce v pravom hornom rohu je Najsvätejšie Srdce Ježišovo a v ľavom dolnom znázorňuje Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Na stuhe nad erbom je názov Inštitútu svätého Františka Saleského v latinčine: Institutum sancti Francisci de Sales. Stuha pod erbom nesie motto Inštitútu: Instaurare omnia in Christo per Mariam (Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu).

Erb Vydavateľstva De Sales

V hlavnej časti erbu Vydavateľstva de Sales je kniha s perom. Tá znázorňuje nášho patróna sv. Františka Saleského. Zároveň kniha znázorňuje výzvu sv. Augustina, ktorá je aj mottom vydavateľstva a nesie ju stuha pod erbom: Tolle, lege! Tolle, lege! (Vezmi a čítaj! Vezmi a čitaj!). Na stuhe nad erbom je názov Vydavateľstva de Sales v latinčine: Officina libraria editoria de Sales.

Erb klubu Annecy

V hlavnej časti erbu Klubu Annecy je podobizeň sv. Františka Saleského, patróna Inštitútu. Na stuhe nad erbom je názov klubu Annecy v latinčine: Societas Annecy. Stuha pod erbom obsahuje motto klubu: Sancti eritis quia ego sanctus sum (Buďte svätí, lebo ja som svätý), (1 Pt 1, 16).

Erb Klubu Máriinych dobrovoľníkov

V hlavnej časti erbu Klubu Máriiných dobrovoľníkov je podobizeň Panny Márie, našej Nebeskej Matky. Na stuhe nad erbom je názov klubu Máriiných dobrovoľníkov v latinčine: Societas Voluntarii Mariae. Stuha pod erbom obsahuje motto klubu: Ecce ancilla Domini (Hľa, služobnica Pána), (Lk 1, 38).

Erb Klubu Máriinych orodovníkov

V hlavnej časti erbu Klubu Máriiných orodovníkov je podobizeň Panny Márie s Ježiškom, držiacej ruženec, vyzivajúcej nás ku každodennej modlitbe posvätného ruženca. Na stuhe nad erbom je názov klubu Máriiných orodovníkov v latinčine: Societas Intercessorii Mariae. Stuha pod erbom obsahuje motto klubu: Petite, et dabitur vobis! (Proste a dostanete!), (Mt 7, 7).