Našou víziou je spoločnosť, ktorá je plne eucharistická. Kresťan, ktorý sa stane eucharistickým, netúži po ničom inom, len po tom, po čom túži sám Ježiš. Preto sa snažíme napomôcť to, aby sa Eucharistia stala základom a centrom života každého katolíka. Kde je Boh na prvom mieste, tam je všetko na svojom mieste. Ako v spoločnosti, tak aj pri rodinnom stole.