Našou misiou, ako aj hlavným cieľom je šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ako konkrétny duchovný prostriedok úcty k osobe Ježiša Krista ukrytého v Eucharistii. Naším cieľom a mottom je teda Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu (Instaurare omnia in Christo per Mariam).

Snažíme sa o zmenu, tak potrebnú pre naše Slovensko. Vieme však, že zmena nepríde len skrze ľudské úsilie. To, čo je veľmi dôležité a nevyhnutné, je Božia milosť a tá prichádza rukami Panny Márie.

Nechceme Slovensko veľké, chceme ho sväté. No Slovensko sa môže stať skutočne veľkým len vtedy, keď bude svätým. Veríme teda, že skôr modlitbou a osobnou obetou, ako aktivizmom si vyprosíme Božiu milosť, takú potrebnú pre našu vlasť.

Chceme pozvať každého ku každodennej modlitbe posvätného ruženca a šíriť túto jedinečnú a silnú modlitbu do každej rodiny. Preto sa snažíme čo najviac rozšíriť teraz nesmierne aktuálnu výzvu Panny Márie z Fatimy knihou Triumf Srdca, ktorá k tejto každodennej modlitbe veľmi pútavým spôsobom pozýva.

Panna Mária nás prichádza varovať výzvou na pokánie, no prináša aj slová nádeje: „Nakoniec zvíťazí moje Nepoškvrnené Srdce“ a „Tí, ktorí mi budú dôverovať, budú zachránení.“ Je to nádej pre všetkých a je len na nás, či modlitbou ruženca stiahneme na seba, svojich blízkych i našu krajinu jej ochranný plášť a pridáme sa k triumfu jej Nepoškvrneného Srdca. Knihu Triumf Srdca si môžete objednať tu.

Po vzore nášho patróna sv. Františka Saleského, plánujeme šíriť kvalitnú literatúru a materiály vhodné na duchovný rast, v ktorých sa čitateľ dozvie základné piliere katolíckej nábožnosti, čo znamenajú pre život kresťana, a čo by mal robiť a čo zanechať na väčšiu Božiu česť a slávu a na spasenie svojej duše.

Božia milosť si však vyžaduje vedomú ľudskú spoluprácu. Na podporu nášho Inštitútu, nášho apoštolátu a našich aktivít sme založili klub Annecy (čítaj ansi), ktorého mottom je: „Buďte svätí, lebo ja som svätý“ (Sancti eritis quia ego sanctus sum) (1 Pt 1, 16).

Motto klubu Annecy má v sebe výzvu, ktorú sa Vám budeme snažiť pomôcť naplniť. Chceme vás podporiť v tomto úsilí o svätosť. Členom klubu budeme pravidelne posielať materiály na duchovný rast, kvalitnú duchovnú literatúru, sväté obrázky so strelnými aj dlhšími modlitbami a veľa ďalších. Chystáme veci pre mladých i starších, ba aj tých najmenších. Pre kňazov chystáme materiály, ktoré im uľahčia v ich vzácnom povolaní a ponechajú viac času na veriacich a ich duchovné vedenie.

Vykročte s nami na cestu svätosti. Staňte sa členmi klubu Annecy a investujte do seba a svojho duchovného rastu. Viac o klube tu.