Bankové spojenie
Názov majiteľa účtu: Inštitút svätého Františka Saleského
Názov banky: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK76 0200 0000 0037 2384 2256
SWIF-BIC: SUBASKBX

Poštová adresa
Inštitút svätého Františka Saleského
P. O. Box 194
814 99 Bratislava 1

E-mailový kontakt
info desales.sk

IČO: 50467174
DIČ: 2120357998

Názov inštitútu
Inštitút svätého Františka Saleského (Institutum sancti Francisci de Sales)

Motto inštitútu
Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu (Instaurare omnia in Christo per Mariam)

Inštitút svätého Františka Saleského má cirkevné schválenie
Jeho excelencia bratislavský otec arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský nám udelil 27. februára 2017 cirkevné schválenie na stanovy Inštitútu svätého Františka Saleského, sprevádzané jeho apoštolským požehnaním (Prot. N. 764/2017). Taktiež nás uistil o svojej podpore a udelil nášmu inštitútu svoje apoštolské požehnanie ako významnú duchovnú podporu v našej činnosti.

Cirkevné schválenie združenia

Consociatio christifidelium privata:
Institutum sancti Francisci de Sales

Approbatio:
Mons. Stanislaus Zvolenský
Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis
Bratislavae, die 27 Februarii 2017
Prot. N. 764/2017