Do klubu Annecy sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho letáku (ktorý je napríklad vložený na konci každej knihy Triumf Srdca), vyplnením prihlasovacieho formuláru na tejto stránke alebo priamo na emailovej adrese annecydesales.sk.

    ánonie


    Minimálny milodar, vďaka ktorému budeme vedieť posielať materiály, je 5 eur. Od výšky Tvojho milodaru bude záležať aj naša schopnosť posielať Ti čo najviac kvalitných materiálov a literatúry na Tvoj duchovný rast i duchovný rast Tvojich blízkych.

    Týmto dobrovoľne udeľujem Inštitútu svätého Františka Saleského (IČO: 50467174) súhlas na spracovanie a používanie hore uvedených osobných údajov na účely v súlade s činnosťou Inštitútu, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou, doporučeným listom na adresu: P.O. Box 194, 814 99 Bratislava 1. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že ich poskytujem na základe osobného a slobodného rozhodnutia.

    * Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné údaje. Email je dôležitý, pretože ho budeme používať ako jednoznačný identifikátor platby. Dátum narodenia a povolanie sú potrebné, pretože vám budeme posielať materiály prislúchajúce Vášmu veku a povolaniu.