Medzi našich partnerov sa môžete prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru na tejto stránke alebo priamo na emailovej adrese partneridesales.sk.


    Logo firmy


    mesačneročnejednorázovo

    Minimálny milodar určený pre partnerov je 1200 eur ročne, čiže 100 eur mesačne. Pre nižšie milodary odporúčame členstvo v klube Annecy.

    Týmto dobrovoľne udeľujem Inštitútu svätého Františka Saleského (IČO: 50467174) súhlas na spracovanie a používanie hore uvedených osobných údajov na účely v súlade s činnosťou Inštitútu, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou, doporučeným listom na adresu: P.O. Box 194, 814 99 Bratislava 1. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že ich poskytujem na základe osobného a slobodného rozhodnutia.

    * Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné údaje. Email je dôležitý, pretože ho budeme používať ako jednoznačný identifikátor platby. Dátum narodenia a funkcia sú potrebné, pretože vám budeme posielať materiály prislúchajúce Vášmu veku a povolaniu.