Klub Máriiných dobrovoľníkov (Societas Voluntarii Mariae) je klub priateľov a podporovateľov Inštitútu svätého Františka Saleského, ktorí formou konkrétnej dobrovoľníckej práce podporujú jeho činnosť, aktivity, misiu a apoštolát, a tak mu pomáhajú napĺňať jeho víziu. Zároveň tým však podporujú vlastný duchovný rast, rast k osobnej svätosti a dokonalosti.

Pridaj sa k nám! Podpor nás a staň sa svätým! Staň sa členom klubu Máriiných dobrovoľníkov. Božia milosť si vyžaduje vedomú ľudskú spoluprácu. Vďaka Tvojej pravidelnej pomoci budeme schopní budovať pevné základy, na ktorých vybudujeme spoločné dielo. Zároveň Ťa budeme vďaka nej vedieť podporiť v raste k osobnej svätosti. Takto sa nám spoločnými silami podarí v našich srdciach aj v celej našej spoločnosti Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu.

Podobne ako pre členov klubu Annecy, pripravujeme aj pre členov klubu Máriiných dobrovoľníkov podobný program a výhody. Pre viac informácií viď klub Annecy. Výhody môžeš získať pri odpracovaní 100 dobrovoľníckych hodín ročne. Budeme však vďační akejkoľvek pomoci.

Klub Máriiných dobrovoľníkov bol založený pre ľudí, ktorí by sa radi zapojili do našej misie, no nemajú prostriedky nás pravidelne podporovať milodarom, avšak majú čas na pomoc formou konkrétnej dobrovoľníckej práce. Motto klubu Máriiných dobrovoľníkov (Societas Voluntarii Mariae) je: „Hľa, služobnica Pána“ (Ecce ancilla Domini) (Lk 1, 38). Toto motto má v sebe ponuku slúžiť Pánovi. Pozývame Ťa využiť svoj voľný čas na činnosť spojenú so šírením úcty k Božskému Srdcu skrze Srdce Sedembolestnej. Pridaj sa k nám, potrebujeme tvoju pomoc.

Formy konkrétnej dobrovoľníckej práce

Pomôcť nám môžeš:

 • Rozdávaním letákov (momentálne na knihu Triumf Srdca):
  • medzi blízkymi,
  • po svätých omšiach,
  • do poštových schránok,
  • šírením v okruhu svojich známych prostredníctvom emailu.
 • Grafickými prácami:
  • zalamovaním kníh,
  • prípravou tlačových podkladov,
  • úpravou obrázkov,
  • web dizajnu,
  • tvorbou obrázkov na infografiku,
  • prípravou podkladov pre ražbu medailónov.
 • Jazykovou korekciou:
  • dlhších textov, ako sú napr. celé knihy,
  • kratších textov, ako sú napr. modlitby na svätých obrázkoch.
 • Prekladom z a do slovenčiny (EN, DE, HU, FR, IT, PO, PL, SP a iné):
  • dlhších textov, ako sú napr. celé knihy,
  • kratších textov, ako sú napr. modlitby na svätých obrázkoch.
 • Teologickou činnosťou:
  • korigovanie pripravovaných materiálov z teologického hľadiska,
  • príprava nových materiálov.
 • Kreatívnou činnosťou:
  • maľovanie obrazov,
  • kresba ilustrácii do kníh,
  • kresba infografiky,
  • tvorba darov pre dobrodincov:
   • šúpolienkový Betlehem,
   • kraslice na Veľkú noc,
   • vianočné ozdoby,
   • rôzne domáce výrobky,
   • stolárske práce,
   • výroba krížov a ružencov.
  • Príprava spoločenských akcií:
   • konferencií,
   • seminárov,
   • prednášok,
   • výstav,
   • reprezentačných plesov,
   • diskusných stretnutí,
   • vzdelávacích programov,
   • kurzov a školení,
   • duchovných a formačných stretnutí,
   • duchovných cvičení a obnov,
   • záujmových, umeleckých a športových podujatí,
   • iné.
  • Administratívou:
   • rôzne spracovanie dát.
  • Programátorskými prácami:
   • tvorba, úprava a údržba databázového systému,
   • spracovanie dát,
   • tvorba webov,
   • iné.
  • Právnym poradenstvom:
   • rôzne.
  • Ekonomickým poradenstvom:
   • účtovníctvo,
   • rôzne.
  • Ak ste z Bratislavy, či okolia, alebo tu študujete:
   • prípravou balíkov,
   • balením balíkov,
   • údržbou skladu,
   • administratívou,
   • iné.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese dobrovolnicidesales.sk.