Výhody partnerstva IsFS

Všetky výhody, ktoré Vám vieme ponúknuť za podporu a pomoc v napĺňaní našej vízie a misie, za pomoc pri šírení úcty k Božskému Srdcu skrze Srdce Sedembolestnej, sú len chabou náhradou. O skutočné ocenenie Vašej pomoci budeme prosiť nášho Pána v modlitbe. Ten vie dať nekonečne viac.

Výhody, členstva sa dajú rozdeliť do kategórií:

 • Duchovné
 • Materiálne
 • Spoločenské

Najväčšou odmenou pre každého partnera bude tá duchovná. Náš Pán určite veľmi ocení Vašu pomoc pri šírení úcty k jeho Božskému Srdcu a Srdcu jeho Matky, pomoc pri šírení modlitby posvätného ruženca a napokon aj pomoc pri šírení výzvy Panny Márie z Fatimy, tak urgentnej správy pre našu dobu. Tú chceme prostredníctvom knihy Triumf Srdca sprístupniť čo najviac veriacim a dobrosrdečným ľuďom hľadajúcim pravdu. Viac o knihe Triumf Srdca tu.

Dúfame, že vo Vás získame spojenca pri šírení posolstva našej Matky Panny Márie. Podporou Inštitútu svätého Františka Saleského zasahujete ľudské srdcia a pomáhate im tak zjednotiť sa s Božským Srdcom, a tak ich spraviť lepšími.

Duchovná podpora

Za partnerov Inštitútu svätého Františka Saleského je každú prvú sobotu v mesiaci obetovaná:

 • svätá omša,
 • modlitba posvätného ruženca.

Ďalej budú za našich partnerov a ich duchovný rast obetované naše každodenné modlitby, osobné každodenné kríže, drobné obety a odriekania si. Veríme, že náš Pán ich prijme a použije na niečo veľké.

Veríme totiž, že tieto obety majú veľký zmysel a človek ich môže ľahko premeniť na niečo veľké, ak ich s láskou prijme a obetuje na správny úmysel. Pričom nejde ani tak o veľkosť kríža, ako o veľkosť lásky, s ktorou človek svoj kríž prijíma. Život človeka nebude ľahší, no jeho každodenné utrpenie mu dá zmysel.

Propagácia Vašej firmy

Logá všetkých našich partnerov budú uvedené na našom webe www.desales.sk, na weboch aktuálne prebiehajúcich kampaní (teraz napríklad na www.triumfsrdca.sk), na sprievodných plagátoch (príklad tu) a záložkách (príklad tu) k týmto kampaniam. Vaše podnikanie sa zviditeľní najmä medzi veriacimi ľuďmi.

Materiály na duchovný rast

Pre našich partnerov máme pripravený podobný program ako pre členov klubu Annecy. Naším cieľom je, aby sa každý náš partner, ako aj člen klubu Annecy dozvedel základné piliere katolíckej nábožnosti, čo znamenajú pre život kresťana, a čo by mal robiť a čo zanechať na väčšiu Božiu česť a slávu a na spasenie svojej duše. Náš patrón, sv. František Saleský, v jednom liste svojim zverencom napísal: „Uver a uvidíš! Ak začneš povedané nasledovať, život sa ti stane sladším ako cukor a med.

Každý partner od nás obdrží:

 • uvítací balíček:
  • kniha od nášho patróna sv. Františka Saleského Úvod do nábožného života (1607) (pripravujeme novú ilustrovanú verziu),
  • veľký obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie so zasväcujúcou sa modlitbou k týmto Srdciam,
 • krásny posvätený Mariánsky medailón v elegantnej krabičke,
 • sväté obrázky so strelnými aj dlhšími modlitbami,
 • preukaz partnera.
 • Pravidelne:
  • list od duchovného otca,
  • materiály na rozjímanie,
  • kvalitnú duchovnú literatúru,
  • sväté obrázky so strelnými aj dlhšími modlitbami,
  • iné materiály potrebné k duchovnému rastu.

Minimálny milodar určený pre partnerov je 1200 eur ročne, čiže 100 eur mesačne. Vďaka nemu budeme vedieť rásť a vybudovať pevné základy, na ktorých môžeme stavať spoločné dielo. Zároveň Vás vďaka Vášmu milodaru budeme vedieť podporiť v raste k osobnej svätosti. Takto sa nám spoločnými silami podarí v našich srdciach, aj v celej našej spoločnosti Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu.

Všetci partneri ďalej dostanú pozvanie na všetky verejné podujatia organizované Inštitútom svätého Františka Saleského:

 • konferencie,
 • semináre,
 • prednášky,
 • výstavy,
 • reprezentačné plesy,
 • diskusné stretnutia,
 • vzdelávacie programy,
 • kurzy a školenia,
 • duchovné a formačné stretnutia,
 • duchovné cvičenia a obnovy,
 • záujmové, umelecké a športové podujatia,
 • iné.

Hlavným účelom Vášho milodaru je podpora uskutočňovania víziemisie nášho Inštitútu sv. Františka Saleského. Vašou, ako aj našou odmenou bude tiež zmena, ktorú vďaka Vám, Vašim modlitbám a milodarom a vďaka šíreniu hlavne modlitby posvätného ruženca na našom Slovensku dosiahneme. Obráťme Slovensko spoločnými silami späť ku Kristovi skrze Sedembolestnú.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať na emailovej adrese partneridesales.sk.